MILJÖ

Mejla till oss:

info@kaffehuset.net

Slå en signal:

08-773 02 20

FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT MED MILJÖ OCH CSR

 

Kaffehuset AB är det familjeägda serviceföretag som tillhandahåller varma och kalla drycker på arbetsplatser i Sverige.

 

Kaffehuset skall verka för att vår personal och leverantörer utveckla och främja miljöengagemang och medvetenhet i transporter och effektiv tillverkning skall vara ledord i vår ambition att ej belasta miljön och främja kretsloppstänk.

 

Kaffehuset jobbar ständigt med personal och deras sätt att transportera varor och tjänster på det mest effektiva sätt både med hänsyn till naturen och till de fordon vi använder.

 

Återvinning av förbruknings material skall ske på ett sådant sätt att minsta möjliga miljöpåverkan sker.

 

Vi skall alltid verka för att de leverantörer /partner vi använder skall ha en hållbar och miljömässig produktion där minsta möjliga belastning på naturen /miljö sker.

 

Energi och användning av denna skall vara av i så hög grad som möjligt förnybar.

 

VÅRA

CERTIFIERINGAR

 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning med fokus på mänskliga rättigheter. Märkningen skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets– och levnadsvillkor.

 

Krav är en miljömärkning som utgår från den ekologiska grunden. Krav-märket visar att produktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

 

EU-ekologisk är en märkning som visar att produkterna är producerade enligt EU:s förordning för ekologisk produktion.

 

Rainforrest Alliance är en oberoende organisation och märkning som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjnings-möjligheter för kaffeodlare.

 

UTZ Cerified är en ideell organisation och märkning med syfte att skapa förutsättningar för en hållbar produktion av kaffe, kakao och te.

 

MASKINVALEN ÄR MÅNGA

BOKA ETT BESÖK MED OSS

VARFÖR SKA DU VÄLJA KAFFEHUSET?

 

Vi är specialiserade på funktionell pausmiljö på arbetsplatser. Till vår hjälp har vi över 25 år av erfarenhet. Vi är ett familjeägt företag och värnar om högsta service till våra kunder. Vi har efter alla dessa år hittat de viktigaste verktygen för att ni som kund ska ha en proffsig och funktionell pausmiljö på er arbetsplats.

Slå oss en pling:

08-773 02 20

Copyright @ Kaffehuset i Sverige AB

All Rights Reserved.